Muzeum Děčín

Správa železnic, státní organizace Centrum telematiky a diagnostiky Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Děčín

Železniční stanice Děčín hl.n.
Stavědlo 15 sever
ul. Čs.mládeže 89/4
405 02 Děčín
tel.: +420 724 775 819, +420 972 433 615
e-mail: CTDmuzeumSZT@spravazeleznic.cz

 

Provozní doba: Vstupné:
  dospělí 40,- Kč,
Návštěva muzea je možná po předchozí telefonické dohodě. děti 10,- Kč,
  studenti a důchodci 25,- Kč

Návštěvy je možné dohodnout na tel. +420 724 775 819, +420 972 433 615.