Implementace procesu BIM – strategie 21

Správa železnic chce v blízké budoucnosti zadávat, realizovat a řídit stavební akce plně v digitálním režimu. Proto připravila strategii začlenění procesu BIM (informační modelování staveb), která specifikuje organizační pojetí v rámci podniku a představuje konkrétní záměry společně s plánovaným způsobem řešení implementace.

Legislativně se předpokládá povinnost zadávat stavební projekty v nadlimitním režimu (podle zákona o zadávání veřejných zakázek) pomocí procesu BIM pro veřejné zadavatele od poloviny roku 2023.

Konkrétní cíle v implementaci procesu BIM pro letošní rok jsou:

  • tvorba a doplnění interní legislativy,
  • aktualizace vzorové zadávací dokumentace, 
  • výběr společného datového prostředí,
  • doplnění sektorového datového standardu o podnikové potřeby,
  • zahájení prací na sestavení knihovny prvků,
  • průběžné provádění pilotních projektů,
  • nastavení procesu vzdělávání,
  • propagace výsledků a postupu implementace,
  • zajištění adekvátního IT vybavení.

 

V režimu BIM se na Správě železnic aktuálně realizuje zhruba desítka stavebních akcí, které jsou jak ve stadiu přípravy, tak samotné realizace. Mezi zajímavé pilotní projekty patří modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží či projektová příprava vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, včetně přeshraničního úseku připravovaného v kooperaci s německými kolegy z Deutsche Bahn. Celkově se letos nově zadá minimálně desítka nových projektů v režimu BIM, souhrnně v předpokládaných celkových investičních nákladech (náklady na přípravu stavby i její realizaci) okolo 20 mld. Kč.

Soubory ke stažení

Kompletní strategie SŽ na rok 2021.pdf (1.3 MB) pdf