Aktuality

Česko-polské setkání k VRT hledalo řešení pro přeshraniční spojení

Správa železnic zorganizovala ve dnech 19. a 20. června v Olomouci setkání s polským partnerem CPK (Centralny Port Komunikacyjny), který projektuje vysokorychlostní tratě na svém území. Cílem jednání bylo najít optimální řešení pro přeshraniční propojení, které by umožnilo plynulý a efektivní provoz.

Koordinační schůzka představovala krok směrem k lepšímu propojení trati z Ostravy do Katowic a z Prahy do Wroclawi.

koordinační česko-polské jednání

Polsko připravuje aktualizaci studie proveditelnosti, dochází k úpravám v zadání a má za cíl dostavět svůj úsek do roku 2033. Česká republika zvažuje alternativu k tunelu v podobě 16 metrů hlubokého zářezu, který by technicky nebyl tak náročný. Správa železnic chce dosáhnout ekonomické efektivity snížením investičních a provozních nákladů. Obě strany mají zájem spolupracovat, aby vysokorychlostní tratě přinesly výhody a posílily regionální integraci mezi oběma národy.

Files to download

vizualizace trati Hradec Králové - Wroclaw.png (2.8 MB) png