Cestující v Roudnici nad Labem získají bezbariérový přístup na nástupiště

Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nástupišť ve stanici Roudnice nad Labem a zajištění bezbariérového přístupu na ně pomocí výtahů. Budou jimi společnosti Chládek & Tintěra, Litoměřice, a Monzas, které předložily nabídku ve výši 344,6 milionu korun. Stavba přinese výrazné zlepšení bezpečnosti železniční dopravy. Začne v srpnu, konec prací je naplánován na listopad příštího roku.

Železniční stanice Roudnice nad Labem leží na hlavní koridorové trati Praha – Ústí nad Labem. Pro nástup a výstup cestujících zde v současné době slouží jedno ostrovní, jedno vnější a dvě úrovňová nástupiště, která mají výšku 200 až 300 mm nad kolejí. Přístup na ně je pouze po schodištích z podchodu, respektive z odbavovacích prostor výpravní budovy.

V rámci stavby se současná vnější a ostrovní nástupiště zvýší a bude na ně doplněn bezbariérový přístup pomocí výtahů. Doplní je jednostranné ostrovní nástupiště s přístupem nově zbudovaným schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu. Jeho zastřešení bude ve stejném stylu, jako je na současném ostrovním nástupišti.

Současný podchod projde během realizace projektu zásadní obnovou, vedle vestavby výtahových šachet se také částečně nahradí jeho původní konstrukce. Nutné stavební úpravy proběhnou rovněž ve výpravní budově, opraví se i schodiště a doplní nový orientační systém. Nástupiště a podchod dostanou moderní osvětlení, v celé stanici pak bude zřízen nový kamerový systém. Z důvodu kolejových úprav souvisejících zejména s výstavbou nového nástupiště se upraví i trakční vedení a stávající zabezpečovací zařízení.

Files to download

tisková zpráva ke stažení.pdf (94.2 kB) pdf
Vizualizace Roudnice nad Labem 1.jpg (5.4 MB) jpg
Vizualizace Roudnice nad Labem 3.jpg (4.3 MB) jpg
Vizualizace Roudnice nad Labem 3.jpg (4.3 MB) jpg
Vizualizace Roudnice nad Labem 4.jpg (5.4 MB) jpg