Aktuality

Dokumentace pro VRT Polabí zohlední požadavky místních

Správa železnic podepsala se zhotovitelem dodatek ke smlouvě na zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) vysokorychlostní tratě v úseku Praha-Běchovice – Poříčany.

Příprava vysokorychlostních železnic je složitý proces, do kterého vstupují nejen další infrastrukturní stavby, ale také například požadavky samospráv či úřadů. Dodatek tak zohledňuje některé skutečnosti, které v době zadávacího řízení na zpracování dokumentace nebylo možné předvídat.

Změna se týká třeba tunelů v oblasti Běchovic. Ty budou nově prodlouženy tak, abychom ochránili obytnou zástavbu. Stavby tunelů budou zároveň projekčně sloučeny, aby jejich technické a provozní parametry mohly posoudit složky integrovaného záchranného systému jako celek. V zastávce Praha-Běchovice střed také vznikne nástupiště pro nové příměstské železniční spoje.

Do přípravy VRT v tomto úseku bude nově zařazena také železniční stanice Sadská. Ta bude navrženým napojením vysokorychlostní železnice dotčena výrazněji, než jsme doposud předpokládali. Proto je potřeba ji kompletně rekonstruovat.

Dopad výše uvedených změn na ekonomiku celého projektu bude zanedbatelný. Právě pro tyto případy pracuje metodika hodnocení staveb s rizikovými přirážkami.