Aktuality

Geodetické práce pro VRT Podřipsko

Geodeti vytvoří mapové podklady pro novou vysokorychlostní trať (VRT) Praha –⁠ Drážďany, konkrétně pro úsek VRT Podřipsko mezi pražskou Balabenkou a sjezdem Lovosice.

Práce bude provádět společnost Gefos a. s. od května do července 2022. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům. Pro řádný návrh stavby je mapováno území, které je širší, než bude využito pro vlastní umístění nové železniční trati. Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí.

Práce se mohou dotknout následujících katastrálních území: Libeň, Střížkov, Letňany, Ďáblice, Březiněves, Hovorčovice, Bořanovice, Líbeznice, Veliká Ves u Prahy, Kopeč, Úžice u Kralup nad Vltavou, Odolena Voda, Dřínov, Zlosyň, Křivousy, Všestudy u Veltrus, Dušníky nad Vltavou, Vepřek, Nová Ves u Nelahozevsi, Mnetěš, Vražkov, Kleneč, Podlusky, Roudnice nad Labem, Dušníky, Židovice nad Labem, Rohatce, Hrobce a Libotenice.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na Tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese: vrt@spravazeleznic.cz

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a pochopení při provádění geodetických prací.