Aktuality

Geodetické práce pro VRT Praha – Drážďany

Geodeti vytvoří mapové podklady pro novou vysokorychlostní trať (VRT) mezi Prahou a Drážďany. Geodetické práce budou probíhat na území města Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic, Stradov u Chabařovic, Český Újezd a Hrbovice, a také na území Chabařovic a města Ústí nad Labem.

Práce budou provádět společnosti Geošrafo, s.r.o a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. od 21. 2. 2022 do 30. 6. 2022, přičemž hlavní práce v terénu se předpokládají v období od 28. 2. 2022 do 1. 4. 2022. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na Tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese: vrt@spravazeleznic.cz

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a pochopení při provádění geodetických prací.