Aktuality

Geodetické práce pro VRT Vysočina II

S pokračující přípravou vysokorychlostní tratě v úseku Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš budou pořizovány mapové podklady v rámci geodetických prací. Jsou potřebné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí.

Mapové podklady zpracuje společnost Hrdlička spol. s.r.o, pracovníci se v terénu pohybují od března do listopadu 2023. Vstup a vjezd na pozemky bude možný pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Mapované území pro řádný návrh trati je širší než to, které se využije pro vlastní umístění nové železniční trati. Vždy se přihlédne k charakteru místa a negativní dopady pracovníci společnosti minimalizují.

Jsme si vědomi, že geodetické práce mohou přinášet komplikace a proto bychom chtěli všem poděkovat za spolupráci a pochopení. Jakýkoliv dotaz ke geodetickým pracím, přípravě nebo výstavbě vysokorychlostních tratí můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese: vrt@spravazeleznic.cz. Včasná a rychlá komunikace může výrazně pomoci při řešení všech nedorozumění.