Aktuality

Geologické práce pro VRT Moravská brána I

V souvislosti s pokračující přípravou VRT Moravská brána I bude společnost GEOtest provádět geologické práce v okolí budoucí tratě. Průzkumy jsou nedílnou součástí prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), jejíž tvorbu má na starosti společnost AFRY CZ.

Odborníci provedou inženýrsko-geologické, hydrogeologické nebo geotechnické průzkumy. Jejich výsledky poslouží ke zjištění horninového prostředí v daném území a projektanti s nimi budou dále pracovat v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

VRT Moravská brána I je připravována mezi Prosenicemi a Hranicemi. Práce se mohou dotknout následujících katastrálních území: Bělotín, Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Drahotuše, Hranice, Jezernice, Klokočí, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Proseničky, Slavíč, Střítež nad Ludinou, Trnávka u Lipníka nad Bečvou, Velká u Hranic a Tupec.

Práce budou provádět zaměstnanci společnosti GEOtest od dubna do října 2022 v různé intenzitě. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati mezi Prahou, Brnem a Ostravou naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na Tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz

Všem zúčastněným se omlouváme za případné nepříjemnosti spojené s přípravou vysokorychlostní tratě. Děkujeme za shovívavost a pochopení.