Aktuality

Geologické práce pro VRT Podřipsko

Správa železnic informuje obyvatele v blízkosti připravované vysokorychlostní trati mezi Prahou a sjezdem Lovosice o provádění geologických prací v regionu.

Odborníci provedou inženýrsko-geologické průzkumy v období mezi dubnem a srpnem 2023. Jejich výsledky poslouží ke zjištění horninového prostředí v daném území a projektanti s nimi budou dále pracovat v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Práce budou spočívat také ve vrtání či kopání sond. Znalost prostředí nám umožní navrhnout trať tak, aby neovlivnila vodní zdroje a zamezilo se například šíření vibrací. V terénu budou pracovat zaměstnanci společností AZ GEO, s.r.o.CAD-ECO a.s.

VRT Podřipsko je připravována mezi pražskou Balabenkou a napojením do stávající železniční sítě u Lovosic. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům. Práce se budou postupně provádět v následujících katastrech: Libeň, Prosek, Střížkov, Letňany, Ďáblice, Březiněves, Hovorčovice, Bořanovice, Líbeznice, Bašť, Předboj, Panenské Břežany, Veliká Ves u Prahy, Čenkov, Dolínek, Kopeč, Odolena Voda, Úžice u Kralup nad Vltavou, Zlosyň, Všestudy u Veltrus, Dušníky nad Vltavou, Vepřek, Nová Ves u Nelahozevsi, Ledčice, Mnetěš, Vražkov, Kleneč, Přestavlky u Roudnice n. Labem, Podlusky, Dušníky, Roudnice nad Labem, Židovice nad Labem, Rohatce, Hrobce, Libotenice a Oleško u Rohatců.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na Tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz

Všem zúčastněným se omlouváme za případné nepříjemnosti spojené s přípravou vysokorychlostní trati. Děkujeme za shovívavost a pochopení.