Aktuality

Geologické práce pro VRT Střední Čechy

Správa železnic informuje obyvatele v blízkosti připravované vysokorychlostní trati mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou o provádění geologických prací v regionu.

Odborníci provedou inženýrsko-geologické průzkumy v období mezi březnem a listopadem 2023. Jejich výsledky poslouží ke zjištění horninového prostředí v daném území a projektanti s nimi budou dále pracovat v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Práce budou spočívat také ve vrtání či kopání sond. Znalost prostředí nám umožní navrhnout trať tak, aby neovlivnila vodní zdroje a zamezilo se šíření vibrací. V terénu budou pracovat zaměstnanci společnosti GeoTec-GS, a. s.

VRT Střední Čechy je připravována mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům. Práce se budou týkat následujících katastrů: Polánka u Malešova, Miletice u Nepoměřic, Rozkoš u Onomyšle, Opatovice I,  Ovesná Lhota, Paběnice, Petrovice I, Senetín, Újezdec, Příseka u Světlé nad Sázavou, Sázavka, Služátky, Dobřeň u Kutné Hory, Malenovice u Kutné Hory, Solopysky u Kutné Hory, Dolní Dlužiny, Horní Dlužiny, Horní Bohušice, Světlá nad Sázavou, Bošice u Kouřimi, Svojšice u Kouřimi, Miškovice u Kouřimi, Třebovle, Korotice, Vidice u Kutné Hory, Vrbčany, Zalešany, Chlum u Zbýšova, Zbýšov v Čechách, Damírov, Chotouchov, Pučery, Košice u Nepoměřic, Kounice, Kouřim, Kunemil, Dobrnice, Leština u Světlé a Vrbice u Leštiny.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati mezi Prahou, Brnem a Ostravou naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na Tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz

Všem zúčastněným se omlouváme za případné nepříjemnosti spojené s přípravou vysokorychlostní trati. Děkujeme za shovívavost a pochopení.

Files to download

Geologie VRT STČ_web_v2 (299.3 kB) pdf