Aktuality

Geologické průzkumy pro Krušnohorský tunel

Správa železnic uspořádala předběžnou tržní konzultaci na geologické průzkumy pro chystaný Krušnohorský tunel. Setkání v budově generálního ředitelství se zúčastnila více než desítka zástupců odborných firem.

Konzultace, která předchází samotnému zadávacímu řízení, přispívá k optimálnímu nastavení soutěžních podmínek. Experti vzešlí z následného výběrového řízení budou komplexně zkoumat geologické poměry mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem. Výsledky povedou k hlubšímu poznání oblasti z pohledu složení či struktury půdy a podloží. Poslouží zároveň k dalším projekčním pracím, které s přípravou tunelu souvisejí. Správa železnic v zadávacím řízení na geologické průzkumy opět využije inovativní metodu hodnocení nabídek zvanou Best Value.

Krušnohorský tunel je významnou stavbou na připravované vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Jeho délka může činit až 30 km, přičemž delší část stavby bude ležet na německém území. Sloužit bude pro vlaky osobní i nákladní dopravy, čímž přispěje ke snížení dopravní zátěže na trati v údolí řeky Labe. Jeho zprovozněním zároveň dojde k zásadnímu snížení jízdní doby expresů mezi Ústím nad Labem a Drážďany. Cestující z krajského města stráví ve vlaku do saské metropole zhruba 25 minut namísto současných cca 75 minut.

3D model Krušnohorského tunelu

Zdroj: Česká geologická služba