Aktuality

Informace o VRT už ze čtyř GIS portálů

Prostřednictvím geografických informačních systémů tzv. GIS portálů můžete komunikovat a sdílet informace se zástupci Správy železnic. Tyto portály přinášejí přehled o plánovaných trasách vysokorychlostních tratí v České republice včetně mnoha užitečných detailů.

Konkrétní GIS portály pro vysokorychlostní tratě v ČR

Již nyní se lze podívat na portály pro několik úseků vysokorychlostních tratí:

Co jsou to GIS portály a jak fungují?

GIS portály poskytují konkrétnější pohled na plánované vysokorychlostní tratě. Umožňují zobrazení různých typů mapových podkladů, například základní katastrální mapy či mapy zaměřené na hlukovou zátěž. S pomocí barevné legendy lze snadno identifikovat jednotlivé prvky infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, tunely a další. Výhodou portálů je zobrazení, zda je vysokorychlostní trať navržena v zářezu nebo na náspu. Součástí je i znázornění protihlukových stěn. Díky nim lze získat lepší představu o tom, jakým způsobem budou tratě zasazeny do existující krajiny.

Budoucnost GIS portálů

Správa železnic chystá rozšíření těchto GIS portálů na všechny plánované úseky vysokorychlostních tratí v České republice. V budoucnu tak budou mít občané snadný a přehledný přístup k informacím o trasách, které se navrhují.

Možnost vložení dotazu

Portál prezentuje nejnovější technické návrhy vycházející z aktuálního stavu projektování a projednání v daném regionu. Máte možnost klást dotazy, vyjadřovat návrhy či připomínky přímo prostřednictvím portálu. Experti ze Správy železnic na ně budou postupně odpovídat a následně lze sledovat, jak se červeně zvýrazněné připomínky bez odpovědi postupně mění v černě zvýrazněné, tedy zpracované, již s odpovědí.

Files to download

schema GIS portal (628.8 kB) jpg