Aktuality

Podpis memoranda se společností SNCF International

Správa železnic dnes podepsala memorandum s francouzskou společností SNCF International. Jeho předmětem je potvrzení oboustranného zájmu o dlouhodobou spolupráci v oblasti rozvoje vysokorychlostního i konvenčního železničního systému a nastavení budoucího směřování této spolupráce. Významnou součástí vzájemného partnerství bude vytvoření pracovní skupiny tvořené zástupci obou stran.

V rámci pracovní skupiny SNCF a Správy železnic pro dlouhodobou spolupráci se budou konat pravidelná setkání zástupců každé ze stran, kteří se budou scházet minimálně jednou za tři měsíce střídavě v Paříži a v Praze nebo budou jednat prostřednictvím telekonference. V naléhavých případech může být četnost jednání ještě vyšší,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Dlouhodobá spolupráce Správy železnic a SNCF bude zaměřena na rozvoj vysokorychlostní i konvenční železnice v České republice a regionu střední a východní Evropy.   

Společnost SNCF International je členem skupiny SNCF a je pověřena zejména rozvojem know-how skupiny SNCF v zahraničí v různých oblastech zahrnujících vývoj, projektování a provozování vysokorychlostních železničních tratí.

Správa železnic a SNCF International uzavřely v dubnu letošního roku rámcovou dohodu, která Správě železnic umožnila požadovat technické konzultační a poradenské služby SNCF týkající se rozvoje vysokorychlostní železniční infrastruktury.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (74.8 kB) pdf