Aktuality

Požárně bezpečnostní konzultace s francouzskými hasiči

Bezpečnost připravovaných vysokorychlostních tratí konzultovali zástupci Správy železnic s přidělencem hasičského sboru Francouzské republiky. Jednání se zúčastnili také odborníci z HZS České republiky.

Pozvání do pražského sídla Správy železnic přijala francouzská delegace v čele s expertem na tunelové stavby z francouzských státních drah. Své zkušenosti s požárně bezpečnostním řešením vysokorychlostních tratí předal českým odborníkům přidělenec Hasičského záchranného sboru Francouzské republiky při SNCF. Tématem jednání byla zejména legislativa ve vztahu k požární bezpečnosti železničních tunelů na VRT. Přítomní diskutovali také o technických a provozních přístupech k těmto stavbám. Výměna zkušeností pak probíhala i v oblasti požárního zásahu v tunelech při mimořádných událostech.

Francouzští kolegové mají s provozem vysokorychlostních železnic 40letou zkušenost. Díky uzavřené smlouvě o spolupráci získala Správa železnic unikátní know-how, které výrazně přispívá k hladkému průběhu přípravy VRT v České republice. Francouzské řešení zároveň umožňuje novým železnicím lépe splynout s krajinou, protože tratě budou v převážné míře využívat pouze lehké vysokorychlostní jednotky. Není tak potřeba tolik umělých staveb, jako jsou mosty nebo tunely.