Setkání s veřejností

mapa

Praha-Dolní Měcholupy

V městské části Praha-Dolní Měcholupy proběhlo za přítomnosti pana starosty, zastupitelů a týmu Správy železnic představení připravovaných vysokorychlostních tratí. Přítomni byli seznámeni s podobou trati navržené ve studii proveditelnosti.

Diskutovalo se především o možnostech úprav vedení trati a koordinaci stavby s plánovaným obchvatem Dolních Měcholup. Dále zaznělo i téma realizace protihlukových opatření a požadavek na dostatečné množství prostupů přes trať, aby nevytvořila bariéru mezi centrální částí Dolních Měcholup a čtvrtí Malý Háj. Na konci jednání byl představen orientační časový harmonogram projekčních prací a nastíněna možnost představení projektu VRT veřejnosti.