Aktuality

Předběžná tržní konzultace k projektu předběžného plánování nového úseku železniční trati Drážďany – Praha

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a DB Netz AG připravily předběžnou tržní konzultaci k veřejným zakázkám souvisejícím s realizací společného projektu obou manažerů infrastruktury, který spočívá v projektové přípravě a budoucí výstavbě přeshraničního tunelu v Krušných horách.

Tunelové spojení bude součástí železniční trati Drážďany – Praha, která je významným spojovacím článkem v přeshraniční železniční dopravě, a to jak pro Spolkovou republiku Německo, tak i pro Českou republiku a pro sousední státy na jihovýchod od obou zemí. Účelem společného projektu je rozšíření a zrychlení stávajícího železničního spojení mezi Drážďany a Prahou v oblasti úseku labského údolí, které v současné době nelze z důvodů ochrany životního prostředí a z topografického hlediska rozšířit ani zrychlit. Dopravním cílem opatření je dosažení výrazného zkrácení jízdní doby mezi Berlínem a Prahou.

V rámci tohoto projektu budou veřejné zakázky zadávány společně oběma zadavateli. Jelikož se jedná o jedinečný a specifický projekt, považují jeho zadavatelé za vhodné uskutečnit za účelem seznámení potenciálních dodavatelů se společným projektem a konceptem jeho realizace předběžnou tržní konzultaci.

Plnění, kterých se tato konzultace týká, spočívají zejména ve:

  • službách projektování,
  • službách projektového řízení,

vše v oblasti vysokorychlostní železniční dopravy. Pro vyloučení pochybností v rámci konzultace nebude řešena fáze výstavby společného projektu.

V rámci konzultace se zadavatelé obrací na potenciální dodavatele předmětného plnění se záměrem prodiskutovat s dodavateli koncept společného zadávání, specifika takového postupu a jeho předpokládaný průběhem, a to včetně časového. 

Zahájení konzultace je zároveň oznamováno ve věstnících veřejných zakázek zadavatelů a jejich prostřednictvím také v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED). Zadavatel připustí k účasti na konzultaci všechny řádně přihlášené dodavatele.

V souboru ke stažení naleznete výzvu k účasti na předběžné tržní konzultaci, jejíž součástí jsou bližší informace o jejím průběhu. Zájemci o účast na konzultaci se mohou přihlásit nejpozději do 10. 1. 2020 23:59 prostřednictvím registračního formuláře, který tvoří přílohu výše uvedené výzvy k účasti.

Files to download

tisková zpráva ke stažení.pdf (133.5 kB) pdf
Tržní konzultace Drážďany_Praha - přihláška.docx (39.2 kB) docx
Tržní konzultace Drážďany_Praha - přihláška.pdf (318.0 kB) pdf
Marktkonsultation Dresden_Prag - Anmeldung.docx (44.2 kB) docx
Marktkonsultation Dresden_Prag - Anmeldung.pdf (450.4 kB) pdf