Aktuality

Prezentace aktuálního stavu přípravy VRT v CAMP

Zástupci Správy železnic představili v rámci streamu na campuj.online systém VRT v ČR, aktuální stav jejich přípravy, architektonickou soutěž a odměněné a oceněné návrhy. Zástupci IPR prezentovali pohled Prahy na systém VRT a zástupci vítězného týmu představili svůj návrh.

Video z prezentace je k vidění na facebooku CAMP - Centra architektury a městského plánování

https://www.youtube.com/watch?v=aBEFg5ESwFg

Webové stránky obsahují i výstavu architektonických návrhů na Terminál Praha východ v elektronické podobě. Tyto návrhy vzešly z otevřené architektonické soutěže, kterou Správa železnic pořádala minulý rok.

Files to download

VRT v ČR_CAMP - prezentace.pdf (6.9 MB) pdf