Aktuality

Příjezd TGV do Česka bude spojen s řadou doprovodných akcí

Správa železnic zpřesňuje program doprovodných akcí spojených s příjezdem jednotky TGV. Jejich součástí budou workshop o přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) s představiteli krajů, jednání hejtmanů a primátorů a také informační stánky na každé prezentaci soupravy.

Jednotka bude přístupná v následujících termínech:

Praha hlavní nádraží, 6. června 12.00–16.00

Brno, Výstaviště Brno, 7. června 10.00–18.00, 8. června 9.00–18.00 a 9. června 9.00–16.00

Jihlava, železniční stanice Jihlava, 10. června, 10.00–15.00

Ústí nad Labem hlavní nádraží, 11. června, 9.30–13.30

Správa železnic připravila společně s francouzskými státními drahami SNCF pro zástupce samospráv doprovodné akce v Brně, a to v rámci veletrhu Rail Business Days. Jejich ústředním tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a s tím související procesy. Výměnu informací a zkušeností zprostředkují zástupci francouzských samospráv, které byly výstavbou nových železnic v minulosti dotčeny. K diskuzi bude připraven také představitel francouzského ministerstva dopravy.

Termíny zpřístupnění soupravy se po zpracování přesného jízdního řádu mohou změnit. Sledujte proto sociální sítě Správy železnic s označením #TGVCESKO a také internetové stránky www.spravazeleznic.cz/vrt/tgv.

Files to download

tisková zpráva ke stažení.pdf (92.1 kB) pdf