Aktuality

Příprava VRT v Praze pokračuje

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku pro trasu RS 1 VRT Praha-Vršovice – Praha-Běchovice. Jejím předmětem je stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí.
Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v rozsahu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak v rozsahu zaměřit veškeré napojení a křížení silnic a dálnic, železnic a vodních toků a nadzemních znaků inženýrských sítí. Tento krok předchází samotnému zaměřování VRT. Důvodem je hustá zástavba na území hlavního města.