Aktuality

Průzkumné geologické práce pro VRT Krušnohorský tunel

V souvislosti s pokračující přípravou vysokorychlostní trati RS4 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN, bude společnost AZ GEO, s.r.o. provádět průzkumné geologické práce v okolí budoucí tratě. Průzkumné geologické práce se provádějí za účelem získání informací o inženýrsko-geologických, hydrogeologických a geotechnických podmínkách horninového prostředí v daném území. Provedení těchto prací je nutností pro získání poznatků pro potřeby projektování vysokorychlostní tratě.

Odborníci budou provádět povrchová geofyzikální měření. Povrchová geofyzika bude provedena v oblasti portálu tunelu, Krušnohorského zlomu a OPVZ Gottleuba.

Práce budou provádět zaměstnanci společnosti AZ GEO, s.r.o. od listopadu do prosince roku 2022 v závislosti na klimatických podmínkách. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.

Všem dotčeným se omlouváme za případné nepříjemnosti spojené s přípravou vysokorychlostní tratě. Děkujeme za shovívavost a pochopení.

Projekt VRT Krušnohorský tunel je spolufinancován Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).