Aktuality

Setkání poroty architektonické soutěže na terminál Roudnice nad Labem VRT

V budově Správy železnic proběhla ustavující schůze poroty architektonické soutěže, která vybere vítězný návrh na podobu terminálu vysokorychlostní železnice a údržbové základny VRT v Roudnici nad Labem.

Přítomné architekty a další odborníky na úvod přivítal ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík, který společné jednání zahájil. Účelem prvního setkání poroty byla především diskuze o nastavení pravidel soutěže a stanovení podmínek pro návrh terminálu. Nastavené parametry soutěže projdou řádným schvalovacím procesem a posouzeny budou také Českou komorou architektů, která na pravidla soutěže dohlédne.

Soutěž bude vyhlášena na přelomu srpna a září. Naváže na předchozí úspěšný výběr projektanta připravovaného terminálu vysokorychlostní železnice Praha východ.

Součástí budoucího terminálu poblíž roudnického letiště by mělo být záchytné parkoviště pro 3000 aut nebo zastávky integrované dopravy i potřebné zázemí pro cyklisty. Návrh přestupního uzlu by měl rovněž v ideové rovině pracovat s urbanismem širokého okolí.

Ustavující schůze poroty