Aktuality

Správa železnic diskutovala o VRT se zástupci Zeleného kruhu

Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) představila Správa železnic zástupcům asociace Zelený kruh. Tu tvoří 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice.

Kromě aktuálního stavu se diskutovalo o možnostech výměny informací zejména v oblasti začlenění VRT do krajiny a nastavení systému spolupráce v dalších fázích přípravy těchto tratí.

Setkání navazuje na prezentace pro představitele samospráv, které probíhají od loňského roku. Následovat bude představení záměru širší veřejnosti v obcích dotčených krajů.