Aktuality

Správa železnic diskutuje o přípravách VRT přímo v regionech

Tým odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic vyrazil letos v květnu do zhruba dvacítky obcí a měst po celém Česku. Jeho zástupci diskutovali nejen s představiteli samospráv, ale také se zájmovými spolky a veřejností.

V květnu se zástupci Správy železnic, po rozvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru, vrátili ke svým cestám po České republice. Jejich cílem je představit projekt vysokorychlostní železnice přímo v dotčených oblastech.

Vysokorychlostní tratě (VRT) jsme za uplynulý měsíc prezentovali na jižní Moravě. Setkali jsme se s místními například ve Vranovicích, v Pouzdřanech, Pohořelicích nebo Hrušovanech u Brna. Navštívili jsme také obce v blízkosti plánovaných úseků ve středních Čechách. O aktuálním stavu příprav VRT jsme informovali třeba v Onomyšli, Kutné Hoře nebo ve Vidicích, kde jsme přijali pozvání Sdružení místních samospráv k široké diskuzi. Té se kromě zástupců Středočeského kraje a obcí zúčastnili i poslanci Parlamentu České republiky. Nechyběly ani zájmové spolky či veřejnost.

Příprava VRT ale pokračuje také na trase do německých Drážďan. O této části nové vysokorychlostní železnice jsme již podruhé diskutovali v rámci pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje. V té kromě zástupců hejtmanství nechybí představitelé krajského města, okolních obcí nebo Ministerstva dopravy.

Zástupci krajů a obcí jsou pro Správu železnic jedineční partneři při přípravě vysokorychlostních tratí u nás, a to především díky dobré znalosti místních poměrů. Aktuální projektová příprava VRT v tuto chvíli umožňuje zapracování jejich připomínek. Další přípravná fáze pak umožní otevřít diskuzi nad tématy, která na setkání s veřejností slýcháváme nejčastěji: ochrana vodních zdrojů, protihluková a další opatření lokálního charakteru. Svou nezastupitelnou roli mají obce, města a kraje také v procesu územního řízení, který probíhá striktně v mantinelech zákona.

V intenzivní komunikaci budeme pokračovat i v následujícím období. V příštím týdnu vyrazí tým přípravy vysokorychlostních tratí například do Kraje Vysočina.

Files to download

tisková zpráva ke stažení.pdf (90.2 kB) pdf