Aktuality

Správa železnic hledá zpracovatele studie proveditelnosti VRT do Polska

Návrh spojení Prahy s polskou Wroclawí novou vysokorychlostní tratí je předmětem Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Na jejího zpracovatele vypsala Správa železnic výběrové řízení. Studie by měla vyjít na 20 milionů korun bez DPH.

Hlavním cílem studie je návrh trasy budoucí vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Hradcem Králové a státní hranicí s Polskem, její optimalizace ve vztahu k územním limitům, definice možností napojení do uzlů Praha a Hradec Králové, definice její vazby na navrhovanou síť VRT a dalších hlavních tratí i identifikace problémových míst včetně možností jejich řešení.

Začátek řešeného úseku bude v Poříčanech. Konec řešeného úseku je na státní hranici Česka s Polskem, přičemž řešení z ČR musí navazovat směrově i výškově na dosud zpracované polské vedení trasy. Studie proveditelnosti by měla být hotova do 18 měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (54.9 kB) pdf