Aktuality

Správa železnic vypisuje opakovaný tendr na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro první vysokorychlostní úsek

Správa železnic dnes zveřejnila opakované zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí).

První dílčí úsek VRT Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město.

Součástí tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Správa železnic si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Případné využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již Správa železnic pro VRT Polabí požádala.

Zakázka je založena na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která při výběru dodavatele staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu. V opakovaném zadávacím řízení Správa železnic reflektuje dotazy a námitky z předchozího zadávacího řízení, a to zejména s důrazem na co nejlepší vysvětlení těchto netradičních a nových aspektů veřejné zakázky. Pro vyhodnocení nabídek se mimo jiné vzhledem k současné situaci a omezením počítá s využitím moderních komunikačních technologií.

Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 14 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 240,5 milionu korun včetně opčního plnění.

K veřejné zakázce proběhla již vloni v září předběžná tržní konzultace, které se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (57.2 kB) pdf