Aktuality

Správa železnic získala z programu CEF dotace pro projektování VRT

Správa železnic pokračuje v úspěšném získávání dotací z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). V první výzvě programu v novém dotačním období 2021–2027 bylo úspěšných devět jejích projektů. Dotace v celkové výši 7,9 miliardy korun podpoří několik projektů modernizace železniční infrastruktury, instalaci zabezpečení ETCS na koridorových tratích a přípravu vysokorychlostních tratí.

Správa železnic tímto krokem získala první dotaci na zpracování projektové dokumentace na vysokorychlostní tratě. Dotčený úsek VRT obdržel dotaci na zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí v úsecích Praha-Balabenka – Lovosice a Ústí nad Labem – přeshraniční tunel po státní hranici s Německem. Součástí projektu je projektová příprava vysokorychlostních terminálů Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Příprava přeshraničního tunelu probíhá ve spolupráci s Deutsche Bahn.

Náklady projektu: 948 milionů korun, realizace projektu proběhne v období 1/2021–12/2024.

O další prostředky z programu CEF se Správa železnic bude ucházet v právě otevřené výzvě na infrastrukturu pro smíšené civilně a ve druhé výzvě CEF, která bude vyhlášená letos na podzim pro infrastrukturní a technologické projekty včetně projektové přípravy VRT.

Podrobné informace naleznete ve zveřejněné tiskové zprávě zde.