Aktuality

Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala s využitím nové unikátní metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP) zhotovitele Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava, která bude zahrnovat nejen samotné koncepční prověření její trasy, ale také důležité podklady pro další projektovou přípravu. Metodu využila jako první organizace v resortu dopravy.

Dnes byla podepsána smlouva se společnostmi SUDOP PRAHA a EGIS RAIL, které budou dodavatelem Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava. Věřím, že spolupráce těchto dvou zkušených projekčních firem přinese kvalitní návrh vysokorychlostní trati, který přispěje k její brzké realizaci. Naší snahou bylo přispět ke kvalitě zpracování studie využitím inovativní metody hodnocení kvality nabídek,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Cena za provedení díla je 13,8 mil. Kč bez DPH.

Po hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality následovaly další kroky vyplývající z uvedené metody. Vybraný dodavatel předložil technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů, shrnutí, které bude obsahovat podrobný popis činností, jež nejsou předmětem plnění vybraného dodavatele a harmonogram plnění veřejné zakázky.

Dodavatel bude muset do šesti měsíců po podpisu smlouvy předat podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a Dokumentace pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov. Do 14 měsíců po podpisu smlouvy pak musí předat finální verzi studie proveditelnosti včetně zapracovaných připomínek a stanovisek, které umožní předání studie ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy.

Nabídky se hodnotily podle ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle následujících kritérií a jejich podílu na celkovém hodnocení: nabídková cena (30 %), odborná úroveň (20 %), identifikace a řízení rizik (15 %), přidaná hodnota (10 %) a schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele (25 %).

Metoda hodnocení nabídek Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP) byla vyvinuta na Arizonské státní univerzitě profesorem Deanem Kashiwagimou a je v současné době úspěšně aplikována zejména v Nizozemí a ve Skandinávii nejen na rozsáhlých infrastrukturních projektech.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (99.2 kB) pdf