Aktuality

SŽDC a francouzská SNCF budou spolupracovat na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí

Slavnostním podpisem dnes byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Société nationale des chemins de fer français (SNCF) na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí v ČR. Předmětem spolupráce je vytvořit Manuál SŽDC pro projektování vysokorychlostních tratí ve stupni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR).

„Potřeba vytvoření uceleného manuálu pro projektování vysokorychlostních tratí (VRT) ve velmi krátké době vyplývá ze Strategie SŽDC, kterou jsme přijali v loňském roce. Jedním z cílů je zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR a zahájit výstavbu prvního úseku vysokorychlostní tratě do roku 2025. Splnění termínu vyžaduje alespoň částečné převzetí know-how správce infrastruktury, který má s výstavbou a provozem VRT zkušenosti,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Na základě výstupů Technicko-provozní studie VRT byl jako vhodný partner pro spolupráci vybrán manažer francouzské drážní infrastruktury SNCF. Typologie jeho tratí je velmi podobná typologii připravovaných pilotních úseků v ČR. Jedná se o tratě pro osobní dopravu a maximální rychlosti nad 250 km/h.

SNCF má s výstavbou a provozem VRT bohaté zkušenosti. Vysokorychlostní tratě provozuje více než 30 let, aktuálně umožňují rychlost až 320 km/h. Žádná jiný správce infrastruktury nemá tak ucelený náhled na systém vysokorychlostní železnice jako SNCF. Pro SŽDC by sice bylo možné vyvinout vlastní standardy na předmětnou problematiku, ale bylo by to časově náročné a nebylo by možné využit dlouhodobé praktické zkušeností z Francie, která byla průkopníkem v budování VRT v Evropě.

Vhodnost výběru byla konzultována a potvrzena profesorem Andrew McNaughtonem, který je předsedou výboru pro meziměstskou a vysokorychlostních dopravu Mezinárodní železniční unie UIC a strategickým poradcem SŽDC pro VRT.

Files to download

Tisková zpráva ke stažení (89.8 kB) pdf