Aktuality

Vedení VRT v Ústeckém kraji

Správa železnic se zúčastnila 5. jednání Pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje k vedení vysokorychlostní tratě v regionu. Stěžejním tématem bylo představení závěrů srovnávací analýzy dvou variant vedení tratě, která v budoucnu umožní rychlejší spojení mezi Prahou a Drážďany.

Analýza porovnává trasu již zanesenou v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje s nově navrhovanou variantou, kterou již prověřila schválená studie proveditelnosti zpracovaná pro úsek VRT Praha – Drážďany.

Po prezentaci výsledků následovala diskuse se zúčastněnými členy pracovní skupiny, v níž jsou kromě zástupců kraje zastoupeny také dotčené obce či Ministerstvo dopravy.

Veškeré informace o připravovaných tratích i nadále zveřejňujeme na internetových stránkách Správy železnic v sekci VRT. Studie proveditelnosti a další materiály jsou k dispozici ke stažení zde.