Aktuality

Zahraniční experti: Tunely na VRT nebudou zdrojem nadměrného hluku

Projektanti pro úsek vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou a Poříčany prověřovali možnost vzniku takzvaného sonického třesku při jízdě vlaku tunelem. Jejich závěry dokládají, že se místní obyvatelé tohoto fenoménu nemusí obávat.

Vysoká rychlost vlaků vjíždějících do tunelů vytváří efekt rázové vlny, který je doprovázen hlasitým zvukem na opačné straně tunelu. Tupý zvuk je slyšet jen na krátký okamžik, nicméně obyvatele v okolí tratí může obtěžovat.

Správa železnic proto v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí na VRT Polabí zadala projektantům zpracování aerodynamické studie, která možnost vzniku sonického třesku prověřovala. Jejím výsledkem je ubezpečení, že v tunelech navržených na tomto úseku VRT ke zmíněnému fyzikálnímu jevu docházet nebude. Důvodem je především délka navrhovaných tunelů, která neumožňuje dostatečné rozvinutí rázových vln způsobujících hluk. Zahraniční experti ověřovali aerodynamické tlaky za různých provozních podmínek. Počítali přitom i s extrémním tlakem při vjezdu vlaků do tunelu, který může v některých případech dosahovat až 3000 Pa.

Nové vysokorychlostní železnice v České republice připravujeme na základě know-how francouzských státních drah (SNCF), které rychlou železniční síť provozují již 40 let. Díky tomu známe metody, jak sonickému třesku zabránit. Tam, kde to bude účelné, navrhneme s projektanty průduchy na tunelových portálech, aby se vzduch tlačený vlakovou soupravou rozprostřel do okolí a nezpůsoboval nadměrný hluk. Jak může takový portál vypadat? Inspirací může být níže uvedená fotografie z Francie.

Opatření proti sonickému třesku

Zdroj: SNCF/www.leuropevueduciel.com