Muzeum Děčín

Správa železnic, státní organizace Centrum telematiky a diagnostiky Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Děčín

Železniční stanice Děčín hl.n.
Stavědlo 15 sever
ul. Čs.mládeže 89/4
405 02 Děčín
tel.: +420 724 775 819, +420 972 433 615
e-mail: CTDmuzeumSZT@spravazeleznic.cz

 

Provozní doba: Vstupné:
od 1. dubna do 31. října dospělí 40,- Kč,
čtvrtek, pátek a sobota děti 10,- Kč,
od 9.00 do 16.00 hod studenti a důchodci 25,- Kč

Návštěva i mimo uvedenou dobu je možná po předchozí telefonické dohodě.
Pro skupinu více jak 20 účastníků lze prohlídku dohodnout individuálně telefonicky pět dní předem.
Mimořádné hromadné návštěvy je možné dohodnout na tel. +420 724 775 819.