Organizační struktura

Aparát

jméno funkce
JUDr. Luděk Eichler, MBA ředitel HZS Správy železnic, státní organizace
JUDr. Helena Čumpelíková vedoucí kanceláře ředitele
Mgr. Jan Kopecký vedoucí odboru technického
Mgr. Miloš Němec vedoucí odboru provozního

Provozní obvody

jméno funkce
Lubomír Blažek velitel jednotky požární ochrany Brno
Luboš Číž velitel jednotky požární ochrany Česká Třebová
Ladislav Mala velitel jednotky požární ochrany České Budějovice
Jiří Mikeš velitel jednotky požární ochrany Havlíčkův Brod
Bc. Petr Truhlář velitel jednotky požární ochrany Cheb
Josef Šperl, DiS. velitel jednotky požární ochrany Liberec
Jiří Zima velitel jednotky požární ochrany Nymburk
Jan Vilášek velitel jednotky požární ochrany Ostrava
Josef Čapek velitel jednotky požární ochrany Plzeň
Bc. Antonín Šustr velitel jednotky požární ochrany Praha
Pavel Kočí velitel jednotky požární stanice Kralupy nad Vltavou
Ing. Čestmír Křížek velitel jednotky požární ochrany Přerov
Bohuslav Bechyně velitel jednotky požární ochrany Ústí nad Labem
Petr Hrdý velitel jednotky požární stanice Chomutov

Organizační schéma

Files to download

Hasičský záchranný sbor (58.3 kB) pdf