Sdělení o zpracování osobních údajů
pro zaměstnance a pro uchazeče o zaměstnání

Cílem toho dokumentu je poskytnout informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

Správce osobních údajů

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Ing. Jiří Boháček,
Odborný poradce
gdpr@spravazeleznic.cz
tel.: 972 246 440

Files to download

Informace o zpracování osobních údajů .pdf (1.5 MB) pdf