Číslování železničních přejezdů

Jednou z priorit Správy železnic, státní organizace je zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. V této souvislosti byl navržen systém číslování železničních přejezdů v České republice, který umožňuje jejich jednotnou, jednoduchou a jednoznačnou identifikaci. Zavedením navrženého systému číslování železničních přejezdů jsou v případě potřeby (vznik nehody na přejezdu, překážka na přejezdu apod.) vytvořeny podmínky k zastavení železničního provozu v daném úseku trati na základě informace podané veřejností o vzniku překážky. Systém je v provozu od soboty 1. srpna 2009.

Nově zavedený systém je jednotný pro železniční přejezdy, které se nacházejí:

 • na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu,
 • na drahách regionálních nevlastněných státem
 • na vlečkách

Přejezdy na vlečkách v uzavřených areálech nejsou číslovány. Rovněž nejsou číslovány přechody v železničních stanicích, které nejsou označeny výstražným křížem.

Vlastní číslování přejezdů

Každý železniční přejezd na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu má přidělené svoje číslo. Tvar čísla je v případě přejezdu na dráze vlastněné státem P1, P2, P3 až P9000. V případě železničního přejezdu na regionální dráze nevlastněné státem má přiřazené číslo přejezdu tvar P9001 až P9999. V případě železničního přejezdu na vlečce má označení tvar P10000 až P99999, tedy pětimístné číslo.

Umístění čísla

Číslo je jedinečné a nezaměnitelné. Číslo přejezdu je napsáno černým písmem na bílé, samolepící, reflexní fólii, která se nachází:

 • u přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem nebo přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým na rubové straně ramene každého výstražného kříže
 • u přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor nebo se závorami na rubové straně světelné skříně a to na všech výstražnících


Odpovědnost

Za centrální evidenci požadovaných informací o přejezdech odpovídá Správa železnic. Za zajištění samolepících folií v předepsaném tvaru a barevném provedení odpovídají jednotliví vlastníci drah, kteří taktéž zodpovídají za nalepení čísla na předepsané místo a za kontrolu správnosti osazení, či případné obnovování a doplňování samolepících folií s přidělenými čísly. Dále jednotliví vlastníci drah zodpovídají  za správnost údajů a jejich včasnou aktualizaci, kterou musí provést okamžitě po provedení změn oznámením na ředitelství Správy železnic dle přidělených pokynů.

Postup při vzniku potřeby zastavit železniční provoz na přejezdu

 1. osoba, která zjistí potřebu zastavit železniční provoz (např. řidič auta uvízlého na přejezdu), zavolá na některou z tísňových linek 112 nebo 150
 2. operátor záchranného systému navede volajícího k tomu, aby mu sdělil číslo přejezdu
 3. zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčího (dispečera) a sdělí mu požadavek na zastavení železničního provozu
 4. výpravčí (dispečer) identifikuje podle tabulky konkrétní přejezd a traťový úsek a učiní nutná opatření


Postup při podezření na nesprávnou funkci zabezpečovacího zařízení

 1. osoba, která se domnívá, že železniční přejezd vybavený zabezpečovacím zařízením vykazuje nesprávnou činnost, zavolá na tísňovou linku 112 nebo 150
 2. operátorovi tísňové linky sdělí číslo přejezdu a podezření na přejezd v poruše a požádá ho o předání informace příslušnému dopravnímu zaměstnanci
 3. zástupce integrovaného záchranného systému zavolá podle tabulky výpravčího (dispečera) a sdělí mu požadavek na prověření funkčnosti železničního přejezdu