Pravidla bezpečné železnice

Nepozornost, frajeřiny či zbytečný hazard jsou nejčastějšími příčinami těžkých úrazů a úmrtí přímo na železnici či v jejím bezprostředním okolí. Proto Správa železnic připravila videa zaměřená na připomenutí pravidel bezpečné železnice.

Zásadní novinkou je, že tentokrát krátký příběh doplnily fotografie následků skutečných nehod. Motivací ke vzniku videí jsou statistiky mimořádných událostí na železnici. Správa železnic podporuje prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti zaměřenou především na mladé lidi a používá prostředky, které jsou mladým lidem blízké. Bohužel se každoročně stanou desítky mimořádných událostí, jejichž následky jsou velmi tragické a každý rok zbytečně vyhasnou desítky životů. Přitom stačí tak málo - dodržovat pravidla bezpečné železnice. Jaká jsou tedy konkrétně pravidla chování na železnici či v blízkosti kolejí?

1. Nepodceňuj vlaky na železničních přejezdech, vždy se dobře rozhlédni!
 

2. Nepřecházej koleje mimo přechody. Respektuj výstražné kříže, signalizaci a závory!
 

3. Používej nadchody a podchody, vyhni se kolejím!
 

4. Nenič zabezpečovací zařízení, ohrožujetš tím životy druhých!
 

5. Nepokládej předměty na koleje, stáváš se pachatelem trestného činu!
 

6. Nenaskakuj nebo nevyskakuj z jedoucího vlaku, přijdeš minimálně k úrazu!
 

7. Nelez na odstavené vagóny ani sloupy, zasáhne tě elektrický proud!
 

8. Stůj na nástupišti za bezpečnostním pásem, jinak tě vzdušný vír smete pod projíždějící vlak!