Stůj na nástupišti za bezpečnostním pásem, jinak tě vzdušný vír smete pod projíždějící vlak!