Oblastní ředitelství Ostrava

Nabídka zbytného majetku

Základní informace Správy železnic, státní organizace o nakládání s nepotřebným nemovitým a movitým majetkem naleznete na:
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm.html

Ve vztahu k nedrážní veřejnosti zajišťuje Oblastní ředitelství Ostrava na správcovské úrovni agendu týkající se nakládání s nemovitým a movitým majetkem v právu hospodaření Správy železnic v obvodu Moravskoslezského kraje.

Je zajišťována agenda pronájmu pozemků a nebytových prostor a prodeje zbytných nemovitostí a movitého majetku Správy železnic.

Dále je na správcovské úrovni zajišťována agenda privatizace majetku státu - část majetku z přílohy zákona č.77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Privatizace je realizována v souladu s ustanoveními § 38a odst. 1 a 3 zákona č.77/2002 Sb., vlastní postup je upraven zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na nové nabyvatele, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace naleznete na: