Správa železniční geodézie

 

Vítejte na stránkách Správy železniční geodézie Olomouc

Už od svého počátku je železnice doprovázena zeměměřickou činností. Se vznikem ředitelství drah v Olomouci zahájili železniční zeměměřiči činnost i na Moravě a ve Slezsku. Postupně si potřeba geodetických prací vynutila vznik samostatné jednotky. Tak vznikla v Olomouci 1.října 1952 Měřicko-dokumentační kancelář (MDK), později přejmenovaná na Geodetickou kancelář (GK), potom na Středisko železniční geodézie (SŽG) a od 1.července 2008 na Správu železniční geodézie Olomouc nyní se sídlem v Olomouci, Nerudova č. 1.

V současné době má SŽG Olomouc 94 pracovníků na pracovištích v Olomouci, Ostravě a Brně. SŽG Olomouc má 20 oprávněných zeměměřických inženýrů a 2 oprávněné projektanty.