Statistické ročenky

Aktuální data o železniční síti na území České republiky, dopravních výkonech, plnění jízdního řádu, mimořádných událostech a hospodaření Správy železnic.

Files to download

Statistická ročenka 2021 (1.0 MB) pdf
Statistická ročenka 2020 (5.7 MB) pdf
Statistická ročenka 2019 (3.6 MB) pdf
Statistická ročenka 2018 (286.3 kB) pdf