Vědeckotechnický sborník

Sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vychází zpravidla 2x ročně.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic / ISSN 2694-9172  č. 4/2021
Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničnich zastávkách   článek
Požadavky na pozemní systém sběru energetických údajů z pohledu TSI ENE  článek
Dopad pandemie covid-19 na železniční sektor  článek
Rozvoj konvenční železnice v Rakousku  článek
Nová koncepce seřaďovacích stanic  článek
Lokalizace bludných proudů v blízkosti železničního nástupiště  článek
Rozbor vlivu odporu z jízdy tunelem na výsledky trakčních výpočtů   článek
Ověření potenciálu snížení emisí CO2 vlivem liniové elektrizace a modernizace vozového parku  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 4/2021  článek
   
Informace pro autory  
Informace pro autory a lektory  článek
Redakční rada Vědeckotechnického sborníku  článek
   
Archiv  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 3/2020  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 2/2020  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 1/2019  článek