Vědeckotechnický sborník

Sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vychází zpravidla 2x ročně.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic / ISSN 2694-9172  č. 6/2022
Simulace jízdy vlaku pomocí programu EMTP - ATP  článek
Implementace nefinančního výkaznictví o odpovědnosti a udržitelnosti ESG u Správy železnic, státní organizace  článek
45 let od zrodu lokomotiv řady 742  článek
Měření dynamického chování a jakosti odběru proudu pro rychlosti Vk z pohledu TSI ENE  článek
Koncept Železnice 4.0. - vize digitální železnice v ČR  článek
Porovnání silniční a železniční dopravy z hlediska produkce emisí CO2 v reálných podmínkách  článek
Návrh tvaru signálního pásu od označníku na společném nástupišti  článek
Dvouzdrojové lokomotivy  článek
Provoz nákladních vlaků délky 740 m, díl II.  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 6/2022  článek
   
Informace pro autory  
Informace pro autory a lektory  článek
Redakční rada Vědeckotechnického sborníku  článek
   
Archiv  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 5/2021  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 4/2021  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 3/2020  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 2/2020  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 1/2019  článek