Základní charakteristika železniční sítě

Stav ke dni 31. 12. 2020                          Měrná jednotka                     Množství  
délka tratí celkem km 9 377  
délka jednokolejných tratí km 7 337  
délka dvojkolejných tratí km 1 981  
délka vícekolejných tratí km 58  
délka elektrizovaných tratí km 3 217  
délka neelektrizovaných tratí km 6 159  
stavební délka kolejí celkem km 15 189  
počet úrovňových přejezdů   7 784 
počet železničních mostů   6719  
délka železničních mostů m 154 422  
počet tunelů   166  
délka tunelů m 54 072  
počet železničních stanic   1 082  
počet zastávek   1 530  
počet budov   8 108