Základní charakteristika železniční sítě

Stav ke dni 31. 12. 2022                          Měrná jednotka                     Množství  
délka tratí celkem km 9 355  
délka jednokolejných tratí km 7 287  
délka dvojkolejných tratí km 2 003  
délka vícekolejných tratí km 65  
délka elektrizovaných tratí km 3 215  
délka neelektrizovaných tratí km 6 141  
stavební délka kolejí celkem km 15 102  
počet úrovňových přejezdů   7 646 
počet železničních mostů   6 733  
délka železničních mostů m 156 110  
počet tunelů   169  
délka tunelů m 55 942  
počet železničních stanic   1 062  
počet zastávek   1 546 
počet budov   6 622