Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Oddělení Kontakt
Sekretariát ředitele orhkrsek@spravazeleznic.cz
+420 972 341 606
Úsek provozu infrastruktury orhkrprov@spravazeleznic.cz
+420 972 341 269
Úsek řízení provozu orhkrsekrp@spravazeleznic.cz
+420 972 341 667
Úsek techniky orhkrtech@spravazeleznic.cz
+420 972 341 198
Personální oddělení orhkrpers@spravazeleznic.cz
+420 972 342 027