Organizační struktura

Aparát

jméno funkce
Ing. Petr Vodička ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové
Ing. Pavla Kosinová náměstkyně pro provoz infrastruktury
Ing. Viktor Sokol náměstek pro řízení provozu
Ing. Jiří Vencl náměstek pro techniku
JUDr. Ondřej Černík náměstek pro obchodní a správní činnosti

Odborné správy

jméno funkce
Ing. Kateřina Obermajerová přednosta Správy pozemních staveb
Ing. Lubomír Snížek přednosta Správy tratí Hradec Králové
Jaroslav Janda přednosta Správy tratí Liberec
Zdeněk Kvapil přednosta Správy tratí Pardubice
Ing. Jindřich Červený přednosta Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové
Čestmír Lorenc přednosta Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Pardubice
Ing. Jiří Hájek přednosta Správy elektrotechniky a energetiky
Jiří Tucauer přednosta Správy mostů a tunelů

Provozní obvody

jméno funkce
Petr Zelený přednosta provozního obvodu Česká Třebová
Ing. Jaroslav Hájek přednosta provozního obvodu Hradec Králové
Ing. Josef Kraus přednosta provozního obvodu Liberec

 

Organizační schéma


                                                 

Files to download

OŘ Hradec králové schéma (102.4 kB) pdf