Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Elektronická adresa podatelny: 

epodatelnaorolc@spravazeleznic.cz

Aparát Jméno Kontakt
ředitel OŘ Ing. Kašpar Ladislav kaspar@spravazeleznic.cz
+420 972 740 500
oddělení kontrolní a právní Mgr. Nyklíčková Jana nyklickova@spravazeleznic.cz
+420 972 741 167
oddělení sociální a PaM Vránová Ivana orolcpers@spravazeleznic.cz
+420 972 741 607
náměstek pro provoz infrastruktury Ing. Weiss Jan

weiss@spravazeleznic.cz
+420 972 740 501

náměstek pro techniku Ing. Komárek František komarekf@spravazeleznic.cz
+420 972 740 502
náměstek pro řízení provozu Ing. Baronová Martina baronova@spravazeleznic.cz
+420 972 742 504
náměstek pro ředitele OJ pro obchodní a správní činnosti Ing. Pěcha Květoslav pechaK@spravazeleznic.cz
+420 972 740 503
Odborné správy a odbory Jméno Kontakt
přednosta správy mostů a tunelů Ing. Basler Miroslav basler@spravazeleznic.cz
+420 972 741 715
přednosta správy tratí Olomouc Ing. Volek Miroslav volek@spravazeleznic.cz
+420 972 741 217
přednosta správy tratí Zlín Ing. Glos Květoslav glos@spravazeleznic.cz
+420 972 741 123
přednosta správy sdělovací a zabezpečovací techniky Ing. Martinek Jan martinek@spravazeleznic.cz
+420 972 740 420
přednosta správy elektrotechniky a energetiky Ing. Raška Tomáš raska@spravazeleznic.cz
+420 972 740 453
přednosta správy pozemních staveb Ing. Chaloupka Jaroslav chaloupkaj@spravazeleznic.cz
+420 972 740 430
vedoucí odboru technologie Ing. Sedláček Vladimír sedlacekvl@spravazeleznic.cz
+420 972 741 336
vedoucí odboru provozu Ing. Ježior Roman, MBA jeziorr@spravazeleznic.cz
+420 972 740 363
vedoucí odboru provozu infrastruktury Ing. Novobilský Josef novobilsky@spravazeleznic.cz
+420 724 644 230
vedoucí odboru energetiky a služeb Ing. Michalík Jaroslav michalik@spravazeleznic.cz
+420 972 740 450
vedoucí odboru technického Ing. Lehar Radek lehar@spravazeleznic.cz
+420 724 282 118
vedoucí odboru přípravy staveb Ing. Karger Martin karger@spravazeleznic.cz
+420 606 766 077
vedoucí odboru veřejných zakázek Ing. Duda Vlastimil duda@spravazeleznic.cz
+420 724 484 926

vedoucí odboru obchodních činností

Bc. Horák Ivo

horaki@spravazeleznic.cz
+420 972 741 850

vedoucí odboru správní

Ing. Pfeffer Norbert

pfeffer@spravazeleznic.cz
+420  972 741 102
Provozní obvody Jméno Kontakt
přednosta provozního obvodu Olomouc Ing. Ježior Zdeněk jezior@spravazeleznic.cz
+420 972 740 490
přednosta provozního obvodu Valašské Meziříčí Ing. Pavlištík Arnošt pavlistik@spravazeleznic.cz
+420 972 774 490