O nás

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem je výkonnou jednotkou Správy železnic, státní organizace.

Základním předmětem naší činnosti je zajišťovat provozuschopnost železniční dopravní cesty na vymezeném území. Jedná se zejména o následující činnosti.

- správa a údržba majetku Správy železnic, údržba železniční dopravní cesty včetně jejího zařízení a dalšího majetku svěřeného Správě železnic do správy na základě smluvních ujednání.

- vykonávání dohledu a kontroly stavu spravovaného dlouhodobého majetku (DLM). Jedná se o železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty a stavby mostům podobné ve správě Správy železnic, sdělovací a zabezpečovací zařízení, zařízení elektrotechniky včetně napájecích soustav pro distribuční rozvody, napájecí soustavy pro elektrickou trakci a pro zabezpečovací zařízení, technologii dispečerské řídící techniky. Dále pak pozemní stavby, plynovody, zdroje a rozvody tepla.

- vykonávání správy přidružených inženýrských sítí a bytového fondu Správy železnic.

- nakládání s majetkem, zajišťování komerčního využití DLM.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem spravuje celkově 1513,518 km tratí.

Jedná se především o tratě I. a III. rychlostního koridoru (celkem 425,624 km) v úsecích Vraňany - Děčín hl.n. - Bad Schandau (DB) a Plzeň - Cheb - Schirnding (DB), na kterých je v celé jejich délce dokončena modernizace a o celostátní dvoukolejné elektrifikované tratě v úseku Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Klášterec n/O. - Karlovy Vary - Cheb a v úseku Liběchov - Děčín v.n. 
Nelze opomenout ani další významné železniční tratě v oblasti Šluknovského výběžku, Ašského výběžku, Podkrušnohoří a v Českém středohoří.

Na realizaci podnikatelského plánu se podílí odborné správy a provozní obvody, které jsou dle územní působnosti rozděleny následovně:

- Správa obchodních činností
- Správa pozemních staveb

- Správa elektrotechniky a energetiky
- Správa mostů a tunelů
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem
- Správa tratí Ústí nad Labem
- Správa tratí Most
- Správa tratí Karlovy Vary

- Provozní obvod Děčín
- Provozní obvod Karlovy Vary
Provozní obvod Most
- Provozní obvod Ústí nad Labem

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem se rozkládá převážně na území Ústeckého a Karlovarského kraje. (Mapa OŘ ke stažení )