O nás

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem je výkonnou jednotkou Správy železnic, státní organizace.

Základním předmětem naší činnosti je zajišťovat provozuschopnost železniční dopravní cesty na vymezeném území. Jedná se zejména o následující činnosti:

 • správa a údržba majetku Správy železnic, údržba železniční dopravní cesty včetně jejího zařízení a dalšího majetku svěřeného Správě železnic do správy na základě smluvních ujednání
 • vykonávání dohledu a kontroly stavu spravovaného dlouhodobého majetku (DLM). Jedná se o železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty a stavby mostům podobné ve správě Správy železnic, sdělovací a zabezpečovací zařízení, zařízení elektrotechniky včetně napájecích soustav pro distribuční rozvody, napájecí soustavy pro elektrickou trakci a pro zabezpečovací zařízení, technologii dispečerské řídící techniky. Dále pak pozemní stavby, plynovody, zdroje a rozvody tepla
 • vykonávání správy přidružených inženýrských sítí a bytového fondu Správy železnic
 • nakládání s majetkem, zajišťování komerčního využití DLM
   

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem spravuje celkově 1513,518 km tratí.

Jedná se především o tratě I. a III. rychlostního koridoru (celkem 425,624 km) v úsecích Vraňany - Děčín hl.n. - Bad Schandau (DB) a Plzeň - Cheb - Schirnding (DB), na kterých je v celé jejich délce dokončena modernizace a o celostátní dvoukolejné elektrifikované tratě v úseku Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Klášterec n/O. - Karlovy Vary - Cheb a v úseku Liběchov - Děčín v.n. 
Nelze opomenout ani další významné železniční tratě v oblasti Šluknovského výběžku, Ašského výběžku, Podkrušnohoří a v Českém středohoří.


Na realizaci podnikatelského plánu se podílí odborné správy a provozní obvody, které jsou dle územní působnosti rozděleny následovně:

 • Správa obchodních činností
 • Správa pozemních staveb
 • Správa elektrotechniky a energetiky
 • Správa mostů a tunelů
 • Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem
 • Správa tratí Ústí nad Labem
 • Správa tratí Most
 • Správa tratí Karlovy Vary
   
 • Provozní obvod Děčín
 • Provozní obvod Karlovy Vary
 • Provozní obvod Most
 • Provozní obvod Ústí nad Labem
   

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem se rozkládá převážně na území Ústeckého a Karlovarského kraje.

Files to download

mapa-or-2021.pdf (1.0 MB) pdf