Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

20.10.2021
Správa železnic a SNCF Réseau uzavřely novou smlouvu o spolupráci při přípravě VRT
Správa železnic pokračuje v úspěšné spolupráci s francouzskými státními drahami na projektu vysokorychlostních tratí (VRT). Nová smlouva se SNCF Réseau zajistí konzultace v dalších stupních přípravy na příštích 8 let.
19.10.2021
Na nádraží v Jedlové se otevírá první ubytovací zařízení pro veřejnost
Pro zájemce se otevírá první ubytovací zařízení přímo na nádraží. Nachází se v rekonstruované výpravní budově v železniční stanici Jedlová na Děčínsku. Ta dostala svůj název podle blízké stejnojmenné hory, která leží uprostřed Lužických hor. Nádraží není běžně dostupné individuální dopravou, zato má jako železniční křižovatka kvalitní vlakové spojení s Děčínem, Rumburkem a Českou Lípou.
12.10.2021
Rekonstrukce zlepší parametry trati pro nákladní vlaky v Děčíně
Nákladní vlaky budou už brzy využívat zrekonstruovanou trať mezi stanicemi Děčín východ a Děčín-Prostřední Žleb, která je součástí nákladního koridoru Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Stavbu s předpokládanými celkovými investičními náklady ve výši 1 138 717 343 Kč dnes slavnostně zahájila Správa železnic. Kompletní renovací projde elektrifikovaný úsek o délce přibližně 1,4 kilometru, jeho součástí je kromě Děčínského tunelu také most přes řeku Labe. Vlaky se na zrekonstruovanou trať vrátí příští rok v listopadu, celá stavba bude dokončena v polovině roku 2023.
08.10.2021
Jednání o nádražní budově v Převýšově spějí do finále
Zástupci Správy železnic, obce Převýšov a veřejnosti pokročili v rámci jednání pracovní skupiny o nádražní budově v Převýšově do závěrečné fáze. Správa železnic prověřila různé možnosti jejího zachování a další alternativní vedení modernizované trati v okolí objektu. V současnosti tak existují tři varianty možného řešení, z nichž dvě počítají se zachováním budovy.
07.10.2021
Další posun v přípravě modernizace trati Praha – Kladno
Příprava modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna dospěla k dalšímu zásadnímu bodu. Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce. Zahájení stavby je plánováno v příštím roce, zahrnovat bude kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrifikaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029.
06.10.2021
V Děčíně vznikne první solární elektrárna na nádražní budově
Správa železnic zahájila ve stanici Děčín východ budování první fotovoltaické elektrárny na střeše nádražní budovy. Ve výběrovém řízení na dodavatele uspěla společnost Silektro. Fotovoltaickou elektrárnu nainstaluje a zprovozní za 917 648 korun, s dokončením se počítá ještě letos. Pilotní projekt prověří možnosti aplikace fotovoltaiky v českém drážním prostředí.
01.10.2021
Správa železnic rozšiřuje park speciálních vozidel pro diagnostiku
Na hlavním nádraží v Praze představila Správa železnic dvě nová vozidla pro diagnostiku železniční sítě. Konkrétně se jedná o měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 a měřicí drezínu EM100. Jejich nákup je součástí strategie obnovy speciálních vozidel určených k diagnostice, údržbě a opravám železniční dopravní cesty. Do roku 2030 chce Správa železnic do této obnovy investovat 8,7 miliardy korun.
30.09.2021
Správa železnic otevřela opravenou budovu na zastávce Krnov-Cvilín
Na železniční zastávce Krnov-Cvilín se dnes uskutečnilo slavnostní otevření opravené budovy osobního nádraží. Úpravami prošly jak fasáda, tak i vnitřní prostory, které jsou navíc bezbariérově přístupné. Práce probíhaly od loňského června do srpna letošního roku.
29.09.2021
Účastníci platformy se opět zabývali odstraňováním bariér na železnici
Správa železnic dnes společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR uspořádala již tradiční setkání platformy, jejímž cílem je odstraňování bariér na železnici. Jednání se zúčastnili i zástupci většiny dopravců provozujících osobní železniční dopravu v České republice.
27.09.2021
Správa železnic vybrala zpracovatele dokumentace pro tunel do Berouna
Správa železnic vybrala zhotovitele aktualizace dokumentace pro územní řízení novostavby trati mezi Prahou-Smíchovem a Berounem, vedené z velké části v tunelu. Bude jím společnost SUDOP Praha, která nabídla cenu 90,3 milionu korun. Předpokládaná hodnota zakázky byla 119,9 milionu korun.