Traťový úsek Benešov u Prahy – Votice pokrývá signál GSM-R

12.05.2016

Benešov, 12. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty zavedla digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 19 km dlouhého traťového úseku Benešov u Prahy – Votice. Slavnostní ukončení stavby proběhlo dnes v železniční stanici Benešov u Prahy.


„Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení, ale také k zrychlení železničního provozu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Systém GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace v drážním prostředí. Výše uvedený dokončený projekt řeší pokrytí signálem GSM-R pro část 3. koridoru a navazuje tím na předchozí stavbu sítě GSM-R vedoucí z Prahy do Benešova, která byla ukončena v závěru minulého roku. Stavba plně odpovídá specifikaci EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), která zajišťuje dodržení interoperability v Evropě. Signál GSM-R na tomto úseku nebude sloužit pouze pro hlasové spojení, ale je plně připraven na budoucí nasazení zabezpečovacího systému ETCS (European Train Control Systém) v úrovni 2 a výše.

Hlavní náplní celého projektu byla výstavba základnových stanic, které zajišťují šíření signálu GSM-R podél uvedeného traťového úseku, a tudíž spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Takové spojení má řadu specifických požadavků, jakými je prioritní volání, bezpečný datový kanál, přenos řídicích a zabezpečovacích údajů.

Síť GSM-R se využívá k přenosu potřebných datových a hlasových informací mezi pevnou železniční infrastrukturou a mobilními vlakovými jednotkami, k posílání textových zpráv a postupně nahrazuje na našich tratích starší, především analogové rádiové systémy. Systém GSM-R je nejmodernější rádiovou technologií pro bezdrátovou drážní komunikaci. Díky použití tohoto jednotného rádiového standardu v celé Evropě se výrazně zjednodušuje mezinárodní provoz a zvyšuje bezpečnost na takto vybavených tratích.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem GSM-R Benešov – Votice činily 72 728 248 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 56 131 638 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Kapsch CarrierCom s.r.o.
 

Název stavby GSM-R Benešov - Votice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha, a.s.
Zhotovitel Kapsch CarrierCom s.r.o.
Termín zahájení 01/2015
Termín dokončení 04/2016
Celkové náklady stavby 72 728 248 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 56 131 638 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf