Operační program Doprava

OPD 2007–2013

V období 2007–2013 byla finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2007–2013. Ministerstvo dopravy vykonávalo prostřednictvím Odboru fondů EU pro tento operační program roli Řídíicího orgánu a Státní fond dopravní infrastruktury roli Zprostředkujícího subjektu.

Operační program Doprava 2007–2013 byl největší operační program v České republice – připadlo na něj 5,821 miliardy eur, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007–2013.

Správa železnic využívala v rámci Operačního programu Doprava podporu z Fondu soudržnosti na železniční infrastrukturu v těchto prioritních osách:

Osa 1. Modernizace železniční sítě TEN–T

z Fondu soudržnosti vyčleněno 2,196 miliardy eur pro oblasti podpory:

1.1. Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

1.2. Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Osa 3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN–T

z Fondu soudržnosti vyčleněno 0,613 miliardy eur pro oblast podpory:

3.1. Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN–T

 

Celkový příspěvek EU, který Správa železnic obdržela v rámci OPD, činil přes 76 miliard korun.

Seznam projektů OP Doprava 2007–2013 lze nalézt zde.

 

OPD 2014–2020

V období 2014–2020 byla finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice realizována zejména prostřednictvím tohoto operačního programu.

OPD představoval z hlediska objemu finančních prostředků v programovém období 2014–2020 jeden z největších operačních programů v České republice – připadlo na něj 4,56 miliardy eur (přibližně 123 miliard korun).

Správa železnic využívala v rámci OPD podporu z Fondu soudržnosti na železniční infrastrukturu v rámci prioritní osy 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51,18 % celkové alokace, tj. 2,33 miliardy eur = přibližně 63 miliardy korun).

Projekty OPD 2014 – 2020 lze nalézt v interaktivní mapě staveb zde.