Ekonomické hodnocení

Níže jsou uvedené aktuální podklady pro ekonomické hodnocení investičních akcí.


Prováděcí pokyny k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“

soubor ke stažení (PDF, 3,2 MB)
 

Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest

soubor ke stažení (PDF, 5 MB)
 

Obecná metodika multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek

soubor "Obecná metodika" ke stažení (PDF, 338 kB)
soubor "Aplikace obecné metodiky" ke stažení (XLSx, 82 kB)
 

Metodika hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

odkaz na dokument na stránkách Ministerstva dopravy >>zde<<

soubor ke stažení (PDF, 3,6 MB)
 

CBA tabulky 2016 – finanční analýza (verze 01-2017 schválena v CK MD 21. 2. 2017)

soubor ke stažení (XLSm, 200 kB)
 

CBA tabulky 2016 – ekonomická analýza

soubor ke stažení (XLSm, 300 kB)
 

Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické hodnocení železničních přejezdů

soubor ke stažení (PDF, 200 kB)
 

Modelový příklad pro práci s investičními náklady a jejich převodem mezi souhrnným rozpočtem, CBA tabulkami a tabulkou H.1

soubor ke stažení (PDF, 1 MB)
 

Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické hodnocení staveb k plnění legislativních požadavků s pevně stanoveným časovým rámcem a staveb k řízení provozu a sledování vlaků

soubor ke stažení (PDF, 140 kB)
soubor ke stažení (XLSX, 56 kB)